نویسنده = امیر صادقی
تعداد مقالات: 3
1. حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چندهدفه در حالت چند مد با الگوریتم زنبورهای عسل چندهدفه

دوره 10، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-19

امیر صادقی؛ سینا نمازی؛ زهرا گراقاجهلو؛ بهنام رضوان پور


2. شاخص های ارزیابی جهت انتخاب تامین کنندگان حوزه تحقیقات براساس روش فازی چند معیاره

دوره 9، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 29-38

سینا نمازی؛ امیر صادقی؛ محمود مدیری؛ زهرا گوراقجه لو؛ شایان ستاری


3. حل مسئله زمانبدی پروژه با محدودیت منابع چند حالته ( MRCPSP) با الگوریتم زنبورهای عسل

دوره 6، شماره 15، بهار 1390، صفحه 1-20

امیر صادقی؛ اعظم دخت صفی صنغ آبادی؛ فرناز برزین پور