نویسنده = بیژن خیام باشی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و رتبه بندی تواناسازهای چابکی در صنعت قطعه سازی توسط روش AHP فازی-گروهی

دوره 9، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 39-54

مهدی کرباسیان؛ بیژن خیام باشی؛ اکبر نیلی پور؛ محمد جوانمردی


2. ارائه چارچوبی برای ارزیابی و الویت بندی ریسک های برون سپاری پروژه های شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

دوره 8، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 117-128

سهیلا قاسمی پیربلوطی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ بیژن خیام باشی