کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 7
2. اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر عدم توسعه شهرکهای صنعتی تهران با رویکرد فازی

دوره 11، شماره 38، زمستان 1395، صفحه 1-18

ابوالفضل علیزاده؛ حجت الله وحذتی؛ مجتبی گلستانی


5. اولویت بندی عوامل مؤثر بر مکان یابی مراکز اورژانس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 9، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 55-68

صبا لؤلؤیی جهرمی؛ احمد صادقیه؛ حسن حسینی نسب