کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 9
2. شناسایی عوامل مؤثر در سنجش چابکی با رویکردی آمیخته از روشهای کیفی و کمی (مطالعه موردی: صنعت خودروسازی)

دوره 16، شماره 55، بهار 1400، صفحه 137-156

عیسی روغنی ممقانی؛ جلال حقیقت منفرد؛ احمد جعفرنژاد چقوشی


3. تاب آوری زنجیره تأمین در حمل ونقل پستی با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 15، شماره 54، زمستان 1399، صفحه 175-196

منصور جنگی زهی؛ محمدرضا ملکی


4. بررسی اعتبار مدل هوشمندی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی

دوره 15، شماره 51، بهار 1399، صفحه 67-82

علی عبدالی؛ غلامرضا گودرزی؛ طهمورث سهرابی


5. طبقه‌بندی ریسک‌های کلیدی پروژه‌های ساختمانی ایران با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 13، شماره 46، زمستان 1397، صفحه 1-14

کژال زارعی؛ بهاره محبان؛ علیرضا اسماعیل زاده؛ احمد جمالیان


6. تلفیق تحلیل عاملی و تکنیک رویکرد ترکیبی(AHP-TOPSIS)جهت رتبه‌بندی معیارها و ارزیابی عوامل مؤثر بر برند

دوره 10، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 1-14

امیر نایب گاوگانی؛ سینا چرتاب جباری؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری


7. نقش خوشه های صنعتی بر رقابت پذیری منطقه ای (نمونه موردی: خوشه ی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان)

دوره 10، شماره 31، بهار 1394، صفحه 63-72

هاشم داداش پور؛ زهرا احمدی پور احمدی پور؛ ابوالفضل معرفی


8. تلفیق تحلیل عاملی و تکنیک رویکرد ترکیبی (AHP-TOPSIS)جهت رتبه‌بندی معیارها و ارزیابی عوامل مؤثر بر برند

دوره 9، شماره 30، زمستان 1393، صفحه 19-34

امیر نایب گاوگانی؛ سینا چرتاب جباری؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری


9. شناسایی و رتبه بندی تواناسازهای چابکی در صنعت قطعه سازی توسط روش AHP فازی-گروهی

دوره 9، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 39-54

مهدی کرباسیان؛ بیژن خیام باشی؛ اکبر نیلی پور؛ محمد جوانمردی