کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اعتبار مدل هوشمندی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی

دوره 15، شماره 51، بهار 1399، صفحه 67-82

علی عبدالی؛ غلامرضا گودرزی؛ طهمورث سهرابی


2. طبقه‌بندی ریسک‌های کلیدی پروژه‌های ساختمانی ایران با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 13، شماره 46، زمستان 1397، صفحه 1-14

کژال زارعی؛ بهاره محبان؛ علیرضا اسماعیل زاده؛ احمد جمالیان


3. تلفیق تحلیل عاملی و تکنیک رویکرد ترکیبی(AHP-TOPSIS)جهت رتبه‌بندی معیارها و ارزیابی عوامل مؤثر بر برند

دوره 10، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 1-14

امیر نایب گاوگانی؛ سینا چرتاب جباری؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری


4. نقش خوشه های صنعتی بر رقابت پذیری منطقه ای (نمونه موردی: خوشه ی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان)

دوره 10، شماره 31، بهار 1394، صفحه 63-72

هاشم داداش پور؛ زهرا احمدی پور احمدی پور؛ ابوالفضل معرفی


5. تلفیق تحلیل عاملی و تکنیک رویکرد ترکیبی (AHP-TOPSIS)جهت رتبه‌بندی معیارها و ارزیابی عوامل مؤثر بر برند

دوره 9، شماره 30، زمستان 1393، صفحه 19-34

امیر نایب گاوگانی؛ سینا چرتاب جباری؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری


6. شناسایی و رتبه بندی تواناسازهای چابکی در صنعت قطعه سازی توسط روش AHP فازی-گروهی

دوره 9، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 39-54

مهدی کرباسیان؛ بیژن خیام باشی؛ اکبر نیلی پور؛ محمد جوانمردی