کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر نوآوری در شرکت های صنعتی

دوره 8، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 71-78

صادق فیض الهی؛ علیرضا شیرمحمدی؛ عادل فاطمی