کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 7
2. مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز بانک مهر ایران با استفاده از ترکیب تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی

دوره 12، شماره 39، بهار 1396، صفحه 77-92

مهدی ابراهیم نژاد رفسنجانی؛ سید محمد موسوی ندوشن؛ مرجان توسلی فرد


4. انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از رویکرد ویکور فازی

دوره 9، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 123-136

مرجان توسلی فرد؛ محمد علی فرقانی؛ علی ملا حسینی


5. شناسایی و رتبه بندی تواناسازهای چابکی در صنعت قطعه سازی توسط روش AHP فازی-گروهی

دوره 9، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 39-54

مهدی کرباسیان؛ بیژن خیام باشی؛ اکبر نیلی پور؛ محمد جوانمردی


6. بررسی و سنجش کشسانی زنجیره تأمین با رویکرد منطق فازی (شاهد تجربی: صنعت ساخت قطعات اتومبیل در استان مازندران)

دوره 9، شماره 27، بهار 1393، صفحه 83-94

حسنعلی آقاجانی؛ حسین صمدی میارکلائی؛ محمد فرمان زاده