کلیدواژه‌ها = شهرک های صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر عدم توسعه شهرکهای صنعتی تهران با رویکرد فازی

دوره 11، شماره 38، زمستان 1395، صفحه 1-18

ابوالفضل علیزاده؛ حجت الله وحذتی؛ مجتبی گلستانی