کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین
تعداد مقالات: 15
4. شناسایی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تأمین تاب‌آور صنعت خودروسازی ایران

دوره 14، شماره 49، پاییز 1398، صفحه 1-18

عمار فیضی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق؛ رضا احتشام راثی


5. بررسی تأثیر جابک سازی زنجیره تأمین بر ارزش برند (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو دیزل)

دوره 13، شماره 43، بهار 1397، صفحه 83-94

زهرا بهرامی شاه بکندی؛ طاهر کلانتری؛ نیلوفر ایمان خان


13. بررسی و سنجش کشسانی زنجیره تأمین با رویکرد منطق فازی (شاهد تجربی: صنعت ساخت قطعات اتومبیل در استان مازندران)

دوره 9، شماره 27، بهار 1393، صفحه 83-94

حسنعلی آقاجانی؛ حسین صمدی میارکلائی؛ محمد فرمان زاده


14. تصمیم گیری در یک زنجیره تأمین دو سطحی بر اساس ساختارهای استاکلبرگ و کورنو

دوره 7، شماره 19، بهار 1391، صفحه 1-8

مرتضی طاهری فرد؛ ابراهیم تیموری؛ مرضیه ابراهیمی شقاقی


15. طراحی مکانیسمی جهت هماهنگی زنجیره تأمین دو سطحی تحت تقاضای احتمالی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 1-12

مرتضی طاهری فرد؛ ابراهیم تیموری؛ مرضیه ابرهیمی شقاقی؛ صغری سلیمان گلی