کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها؛ DEA با مرز دوگانه؛ داده‌کاوی
تعداد مقالات: 1