رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی ترکیبی برای مدیریت اقلام موجودی (موردمطالعه: شرکت مپنا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت موجودی یکی از مهم ترین قسمت های فرآیند برنامه ریزی تولید برای کسب‌وکارها می باشد که دربرگیرنده تصمیماتی در مورد تعیین زمان و تعداد دفعات خرید یا ساخت بوده که می توان با استفاده از رتبه بندی اقلام موجودی انجام داد. هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی ترکیبی به‌منظور مدیریت اقلام موجودی با استفاده از روش های دیمتل فازی و ویکور فازی می باشد. در این پژوهش از روش دیمتل فازی برای تعیین اوزان معیارهای تصمیم گیری و هم چنین از روش ویکور فازی برای ارزیابی و رتبه بندی اقلام موجودی بهره گیری شده است. به‌کارگیری هم‌زمان این روش ها نوآوری این پژوهش در میان ادبیات مرتبط با این حوزه می باشد. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی از یک مطالعه موردی در شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) استفاده گردید. نتایج نشان دهنده اثربخشی چارچوب پیشنهادی برای مدیریت اقلام موجودی بوده است. در انتها نتایج و پیشنهاد‌هایی در راستای مسئله تحقیق ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Hybrid Fuzzy MCDM Approach for Inventory Management (Case Study: MAPNA Company)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Alireza Arab 2
  • Seyyed Jalaladdin Hosseini Dehshiri 3
1 Professor of Dept. of Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Operations Research, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. student of Operation and Production Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Inventory management is an important part of production planning process for enterprises which involve decision-making process. They can determine when and how many things to buy or decisions can be made by ranking the inventory items. The aim of this paper is providing a model based on fuzzy hybrid MCDM methods by using FDEMATEL and FVIKOR in order to Inventory Management. In this study, a fuzzy DEMATEL approach was proposed to determine the weights of the decision criteria and Fuzzy VIKOR method to evaluate and rank the inventory. Concurrently applying fuzzy DEMATEL and FVIKOR to a multi-criteria inventory classification problem is the novelty of this study in the related literature. A real case study at MAPNA Electric & Control, Engineering & Manufacturing Company used to illustrate the efficiency of the proposed approach. Results showed that the proposed framework for inventory management is effective. Finally, some conclusions and suggestions are provided at the end of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory management
  • FDEMATEL
  • FVIKOR
  • Multiple Criteria Decision Making
  • MAPNA Company