برون سپاری در حمل و نقل ریلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

2 باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

رکود اقتصادی و ورشکستگی در صنایع مختلف به خصوص حمل و نقل ریلی، منجر به این شده است تا سازمانها برای بحران آماده شده و به فکر رفع موانع اقتصادی باشند. در این خصوص سازمانها باید شگردهای مدیریت تغییر را به گونهای بیاموزند که در تلاطمات محیطی، آسیب کمتری دیده و سمتگیری آنها باید در راستای کیفیت برتر، بهره وری بیشتر و هزینه های تولیدی و ادارای پایینتر باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا استراتژی برونسپاری به عنوان ابزاری جهت ارتقای به رهوری سازمان معرفی و از تلفیق آن با تحلیل پوششی داده ها، ابزاری برای شرکتهای حمل و نقل ریلی مهیا شود تا با استفاده از آن بتوان تامین کننده های مورد نیاز را انتخاب نمود. برون سپاری با استفاده از منابع برون سازمانی، اگر با مطالعه انجام شود باعث کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت، رضایت کارکنان، افزایش اشتغال و در نهایت باعث افزایش بهره وری سازمان گشته و در نتیجه با استفاده از برونسپاری و تلفیق آن با تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی انتخاب تامین کننده با استفاده از کارایی بدست آمده از این ابزار مهیا و آسان میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outsourcing in Railway Transportation Using the Data Enveloping Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Movahedi 1
  • Nima Saeedi 2
1 Assistant professor and Faculty Member of Accounting and Management, Islamic Azad University, Firouzkouh branch, Firouzkouh, Iran
2 Young Researchers and Elite club, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the competitive condition of the private environment of the organizations, the newly arrived services providing companies have gained a huge growth. The issues of economic recession as well as the bankruptcy of different industries, the railway industry in particular, have forced the organizations to make themselves ready for the critical days trying to remove the economic barriers by their own. So, these organizations must be familiar with the methods and tricks of the change management. This measure must be performed in such a way to make them less vulnerable to the turbulences which happen and to help them for the better quality, higher productivity with less administrative an production costs. In this paper, it is aimed to introduce the outsourcing strategy as a tool for enhancing the organizational productivity and through combining it with the DEA to provide a tool for the railway transportation companies to select their required suppliers. If the process of outsourcing by using the external resources is performed based on the certain studies, it would lead to the reduction of production costs, quality improvement, employee satisfaction, employment growth and finally to the increase of organizational productivity. Therefore, through outsourcing and combining it with DEA and GP for selecting the supplier, the process of using this acquired efficiency tool would be available. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rail transport
  • outsourcing
  • Data envelopment analysis
  • Supplier selection
  • Goal programming