ارزیابی چابکی زنجیره تأمین با رویکرد تصمیم‌گیری تلفیقی دلفی- فازی(مطالعه میدانی: شرکت های شهرک صنعتی اهواز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

2 استادیار پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (ایرانداک

چکیده

چابکی زنجیره تأمین از جمله موضوعاتی است که در تحقیقات سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و فعالیت‌های تحقیقاتی متنوعی بروی آن انجام شده است. یکی از دلایل این مساله توجه صنعت به این چابکی به عنوان عاملی برای ورود سریع به بازار و جذب رضایت مشتریان از زنجیره است. ارزیابی موثر و کارای چابکی زنجیره تأمین شرکتها امری ضروری و چالش برانگیز برای شرکتها میباشد و هدف این پژوهش ارزیابی چابکی زنجیره تأمین شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی اهواز با رویکرد تلفیقی دلفی فازی و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه میباشد. در این تحقیق ضمن شناسایی شاخصها و طراحی مدل مفهومی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، ارزیابی چابکی زنجیره تأمین شرکتها را با رویکرد تلفیقی دیماتل تجدید نظر شده، FANP و ویکور بررسی می‌نماییم. از نتایج این تحقیق به نقش با اولویت رضایت مشتری در بین ابعاد مختلف و پس از آن بهبود کیفیت و معرفی محصول جدید می‌توان اشاره نمود. لازم به ذکر است که نتایج حاصله با اسناد موجود و نظرات مدیران ارشد همخوانی داشته و این مطلب گویای کارایی بالای رویکرد پیشنهادی پژوهش در رتبه بندی عملکرد میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Agility Assessment Using Delphi-fuzzy Decision Making Approach (Field study: Industrial City of Ahvaz Companies)

نویسندگان [English]

  • Nadiya Akbari 1
  • Arman Sajedinejad 2
1 Master of Industrial Engineering student at Azad University, Masjed Soleyman
2 Assistant Professor, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC)
چکیده [English]

Supply chain agility has taken into consideration of research topics in recent years and it is done on a variety of research activities. One of the reasons of the mentioned focus is due to the need of industries for rapid entry into the market and attracts customer’s satisfaction. Efficient evaluation of supply chain agility is an essential and challenging matter for companies and manufacturing firms and therefore the aim of this study is to evaluate supply chain agility of industrial city of Ahvaz companies with fuzzy Delphi approach integrated with multiple criteria decision-making process. In this research, identification of agility indicators and designing the conceptual model using the Delphi technique are aimed as well as evaluating supply chain agility firms with an integrated DEMATEL, FANP, and VIKOR approach. The results of this research can be considered significant in the priority of customer satisfaction, improving quality and introducing new products among different dimensions. It should be noted the results are consistent with existing documents and opinions of senior experts and this indicates the efficiency of the proposed approach in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Supply Chain
  • fuzzy Delphi
  • ANP
  • DEMATELT
  • VIKOR