استفاده از روشهایDelphi ، AHP و TOPSIS جهت ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری در پورتفولیوی چندگانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و کارشناس ارشد سرمایه گذاری بنیاد برکت

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه شمال و کارشناس ارشد کنترل پروژه بنیاد مستضعفان

چکیده

به دلیل اهمیت و پیچیدگی بحث مدیریت پورتفولیو، تاکنون بیش از 100 تکنیک مختلف در این زمینه ارائه شده است. در کل نتیجه نهایی این ابزارها، ایجاد لیست اولویت بندی شده ای از پروژهاست که بایستی برای تخصیص منابع، انتخاب شوند. یک ارزیابی از عمومیت تکنیک‌ها نشان می دهد که استفاده از رویکردهای مالی منجر به ایجاد پوتفولیو بهینه نمی شوند مخصوصا در پروژه هایی که در آنها عدم قطعیت اطلاعات بیشتر است ممکن است استفاده از رویکردهای مالی گمراه کننده باشد. در این گونه موارد نیاز است تا این روش ها را با سایر روش های دیگر مانند رویکردهای استراتژیک ترکیب نمود تا بتوان یک پورتفولیو بالانس و همرستا با استراتژی های سازمان را فراهم و سودآوری و تطابق استراتژیک پروژه ها را تضمین نمود. از طرفی سرمایه گذاری های مختلف، به طرق مختلف ارزیابی و انتخاب می شوند. بنابراین تقسیم بندی پروژه ها به سبدهای مختلف به سازمان ها این اجازه را می دهد که پروژه های موجود در یک زیر مجموعه را به وسیله مجموعه ای از معیارها و تکنیک های مشابه و همسان، ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب کنند. در این مقاله با انتخاب بخش کشاورزی به عنوان مورد مطالعه سعی شده است نحوه ارزیابی، رتبه بندی و راهبری پروژه ها با رویکرد دسته بندی پروژه های سرمایه گذاری و با استفاده از روش های دلفی، مقایسه زوجی و تاپسیس مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که در موارد مشابه با تعیین نوع کسب و کار و سرمایه گذاری و به تبع بومی سازی شاخص‌ها می توان مدل ارائه شده را به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Delphi, AHP and TOPSIS Methods for Evaluating and Ranking Investment Projects in Multiple Portfolio

نویسندگان [English]

  • Vahid Baradaran 1
  • Ahmad Borjy 2
  • Peyman Zandi 3
  • Alamdar Davoodabadi 4
1 Assistant Professor, Industrial Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Industrial Engineering department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Industrial Management department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Industrial Engineering department, Shomal University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Because of importance and complexity of portfolio management issue, there have been many articles and books on the subject of project evaluation and selection, discussing over one hundred different techniques and tools. This tools and techniques specify a prioritized projects list that should be selected for final allocation. Usually, using financial approaches can’t create an optimal portfolio especially in projects that have more uncertainty, this approaches can make wrong results. In these cases, these financial approaches should be combined with other approaches (such as strategic approaches) in order to make a balanced portfolio that is aligned with organization’s strategies and increase profitability and strategic adaption of projects. Besides, various investments are evaluated and selected differently and classification of projects in different portfolio allows organizations to evaluate, prioritize and select similar projects in the same portfolio by using similar tools and techniques. In this paper, we selected agriculture field as the case study and the manner of evaluating, ranking and conducting of projects by using investment projects categorizations and Delphi, AHP, and TOPSIS method has been discussed. By determining the type of business and investment and local criteria for each categorization, the results of this paper can be used in similar cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ranking of investment projects
  • project portfolio
  • AHP
  • TOPSIS
  • Delphi