توسعه مسأله فروشنده دوره گرد برای محصولات برگشتی با استفاده از الگوریتم خفاش (مطالعه موردی شرکت وزنه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس، دانشگاه پیام نور، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، گروه مهندسی صنایع، عسلویه، ایران

چکیده

مسأله فروشنده دوره گرد یکی از مهم ترین مسائل در بهینه سازی ترکیباتی است که در بسیاری از علوم مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد و توجه بسیاری از دانشمندان و محققین را به خود جلب کرده است. از جمله کاربردهای این مسأله بررسی مسائل حمل و نقل می باشد. در این مقاله با توسعه مدل TSP برای کالاهای برگشتی به کارخانه در صدد کمینه سازی هزینه های ناشی از حمل و نقل هستیم. از آنجا که مدل به دست آمده از نوع NP-Hard است، برای حل آن از الگوریتم فراابتکاری خفاش استفاده می کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Traveling Salesman Problem in Returned Products and Solving with Bat Algorithm

نویسندگان [English]

  • Meisam Jafari Eskandari 1
  • Ali Amouzad Khalili 2
1 Payame Noor University, Department of Industrial Engineering, Tehran, Iran
2 M.A student, Payame Noor, Department of Industrial Engineering, Asalouyeh, Iran
چکیده [English]

The Travelling Salesman Problem (often called TSP) is a classic algorithmic problem in the field of computer science. TSP is a special case of the traveling purchaser problem and the vehicle routing problem. It is focused on optimization. In this context better solution often means a solution that is cheaper. In this paper, TSP models to returned products to manufacturers seeking to minimize transport costs. Since the model is NP-Hard, to solve it we use bat algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traveling salesman problem
  • returned products
  • Bat algorithm