مکان یابی فروشگاه زنجیره ای درکلان شهررشت باترکیبANP وGIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحدرشت، دانشگاه آزاد اسلامی،رشت، ایران

چکیده

تصمیم گیری درزمینه آمیخته توزیع بازاریابی  ودر راس آن انتخاب مکان بهینه جهت احداث فروشگاه های زنجیره ای به عنوان یک موضوع استراتژیک، از نظرسرمایه گذاران بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش مکان یابی بهینه فروشگاه های زنجیره ای کلان شهر رشت، بااستفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق یک تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش تحقیق ، توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می شود. ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش شاخص های کمی وکیفی موثر در تعیین مکان فروشگاه های زنجیره ای شناسایی گردیده و داده های مورد نیازازطریق پرسشنامه و مصاحبه از متخصصین آشنا به زمینه تحقیق جمع آوری و بومی سازی گردید سپس ازطریق فرایند تحلیل شبکه ای به پالایش و اولویت بندی شاخص ها پرداخته شد و در نهایت بعد از تهیه لایه های اطلاعاتی در محیط سیستم های اطلاعاتی جغرافیا و انجام فرایند تحلیلی، سیزده مکان  بهینه برای احداث فروشگاه زنجیره ای درکلان شهررشت پیشنهاد گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chain Store Positioning in Rasht Using ANP and GIS

نویسندگان [English]

  • Abbas Shahnavazi 1
  • VahidReza Mirabi 2
  • Farideh Haghshenas Kashani 2
  • Kambiz Shahroodi 3
1 Student of Phd in Marketing Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Business Management Department, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of business management,Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht-Iran
چکیده [English]

From private section investors’ point of view taking the decision on marketing mix distribution and at the top of it selecting the best place for construction of chain stores as a strategic issue enjoys high importance. The study is aimed to find the best place for construction of large chain stores in Rasht using multi-criteria decision (MCD) techniques. The current study is an applied research in terms of aim and is a descriptive survey methodologically. First important quantitative and qualitative indicators in determining the location of chain store were identified by reviewing the research history and required data was collected and localized through questionnaires and interviews with experts familiar with the research. Then, through network analysis process the indicators were refined and prioritized. Finally, after preparing data in geographic information systems and doing analysis processes, thirteen optimal places for the construction of chain stores in Rasht were proposed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positioning
  • network analysis process
  • Multi-Criteria Decision