مدل تاپسیس فازی ارزیابی ریسک‌های اقتصادی برای پروژه‌های EPC نفت و گاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان وبلوچستان، استادیارگروه مهندسی صنایع

2 دانشگاه پیام نور، عضو هیئت علمی و استادیارگروه مهندسی صنایع

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده

با توجه به وجود بحران اقتصادی درکشورهای درحال توسعه، این کشورها در پی کاهش ریسک به خصوص درحوزه اقتصاد هستند. ریسک‌های اقتصادی براساس موارد مربوط به تورم، انرژی، نقدینگی، مالی و پولی در پروژه‌ها دسته‌بندی می‌شوند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی تعدادی از مهمترین ریسک‌های اقتصادی پروژه‌هایEPC (طراحی، تدارکات، اجرا) صنایع نفت و گاز، سپس ارزیابی و اولویت‌بندی این ریسک‌های اقتصادی توسط مدل فازی تاپسیس می‌باشد. مطالعه موردی تحقیق فوق پروژه‌های پالاشگاهی انجام‌شده و درحال انجام در مناطق مختلف کشور می‌باشد. اهمیت این نوع پروژه‌های پایین دستی صنایع نفت، به دلیل نیاز به سرمایه گذاری نسبتاً زیاد، ظرفیت پالایشگاها در تولید درآمد ملی و نقش پروژه‌های بزرگ نفتی در توسعه کشوری، نمود می‌یابد. در این تحقیق ریسک‌هایی با توجه به مصاحبه و استفاده از تجربیات مهندسین فعال این حوزه استخراج گردید و با روش تاپسیس فازی رتبه بندی شدند. در انتها خروجی مدل تاپسیس فازی با خروجی مدل‌های دیگر مقایسه و تحلیل گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy TOPSIS Evaluation of Economic Risks for Oil and Gas Projects

نویسندگان [English]

  • Farzad Firouzi Jahantigh 1
  • Gholamreza Esmaeilian 2
  • Mohammad Iman Hezavehi 3
1 Department of Industrial Engineering, Sistan And Balouchestan University
2 Department of Industrial Engineering, Payam Nour University
3 Department of Industrial Engineering, Payam Nour University
چکیده [English]

Recession in developing countries forces authorities to set policies to mitigate financial risks. These types of risks comprise of inflation, energy, cash flow, finance, money in project perspective. The main goal of this research is to identify some significant financial risks of EPC projects in petroleum and gas industry and to evaluate and prioritize based on the well-known fuzzy TOPSIS model. A case study in a refinery project with the national domain is taken into account. Importance in given projects emerges from heavy investment, the capacity of refineries in GDP2 and the role of petroleum in country development. In this research first, risks are categorized and extracted by interviewing with the experts at different levels of authority, then at second stage risk prioritization according to the proposed model is done. Finally, our model is compared to the other models in the literature to depict its improvement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy TOPSIS decision model
  • Risk Assessment
  • Projects EPC
  • Economic risk