تلفیق تحلیل عاملی و تکنیک رویکرد ترکیبی (AHP-TOPSIS)جهت رتبه‌بندی معیارها و ارزیابی عوامل مؤثر بر برند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تبریز،ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

امروزه ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ، هسته‌ی ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ نزدیک‌ترین ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺩﺭ تصمیم‌گیری ﻣﺸﺘﺮیان ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ است. ﺑﺮﻧﺪﻳﻨﮓ ﺩﺭ صنایع غذایی ایران ﭘﺪﻳﺪهﺍﻱ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ است. هدف این مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر برند با در نظر گرفتن جامعه آماری ۱۵۰ نفر از مشتریان کارخانه نان صنعتی پاکارد در سطح شهر تبریز می‌باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌شده است. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش تحلیل عاملی و تکنیک رویکرد ترکیبی (AHP-TOPSIS) در نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL چارچوبی ارائه گردد تا شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود بین نظرات مصرف‌کنندگان درزمینه عوامل مؤثر بر برند مورد تحلیل قرار گیرد.یافته‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد، مؤثرترین عامل در قدرت برند نقش  مدیریتی و کم اثرترین عامل گرایش‌ها سیاسی مشتریان می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Combination of Factor Analysis and Combined Approach Techniques (AHP-TOPSIS) for Ranking Criteria and Evaluating the Factors Affecting Brand

نویسندگان [English]

  • Amir Nayeb Gogani 1
  • Sina Chartab Jabari 2
  • Mahdi Yousefi Nejad Attari 3
1 PhD. Student, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 MSc. Student, Department of Management, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of industrial engineering, Azad University, Bonab branch, Bonab, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the brand personality is core and closest variable in customers’ decision making. Branding in the food industry of Iran is emerging phenomenon. This paper aims to investigate the effective factors on brand regarding the target population of 150 customers of Packard industrial bread factory in the city of Tabriz who is selected through available sampling method. In this paper, using factor analysis and combinatory approach (AHP-TOPSIS) in SPSS and EXCEL, a framework proposed in order to analyze the similarities and differences among consumers’ point of views about the effective factors on the brand. Findings show that management and customers’ political tendencies are the most effective and the least effective factors in the power of brand respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand
  • Factors influencing brands
  • bread Packard
  • factor analysis
  • AHP-TOPSIS