کنترل فرآیند شکل دهی حرارتی قطعات تزیینی خوردرو با استفاده از رویکرد پروفایل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده

در بسیاری از فرآیندهای تولیدی و خدماتی می توان بجای پایش یک مشخصه کیفی یا یک بردار مشخصات کیفی، با استفاده از رویکرد رگرسیونی، پارامترهای رابط بین متعیرهای مستقل و متغیر پاسخ را پایش کرد. در ادبیات کنترل فرآیند آماری به رابطه رگرسیونی بین متغیرهای مستقل و متغیر پاسخ، پروفایل گفته می شود. گزارش های علمی منتشر شده توسط محققین نشان می دهد که پایش پرفایل ها در فرآیندهایی که بتوان رابطه بین متغیرهای مستقل و پاسخ را بدرستی بدست آورد، موجب اثربخشی بیشتر کنترل آماری آن فرآیند می شود. رویکرد پروفایلی به مهندسین کیفیت کمک می کند که بتوانند رفتار عملکردی مشخصه های کیفی یک فرآیند را، به صورت یک تابع بررسی نمایند. در این مقاله با استفاده از رویکرد پروفایلی، فرآیند ترموفرمینگ (Thermoforming یا شکل دهی حرارتی) قطعه روگلگیری خودرو سمند، برای فاز 1 کنترل آماری، مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق نشان می دهد که با استفاده از پارامترهای رابطه رگرسیونی بدست آمده در فاز یک کنترل آماری، بصورت اثربخشی می توان فرآیند مورد نظر را در فاز دو کنترل آماری، پایش نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Profile Approach to Managing Thermoforming Process of Automotive Decoration Parts

نویسندگان [English]

  • Karim Atashgar 1
  • Omid Asghari Zargarabadi 2
1 Assistant Professor of industrial engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
2 M.A Student in Industrial Engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In many manufacturing/ service cases, a process is monitored effectively by a functional relationship between an independent variable(s) and a response variable rather than measurements on a single quality specification or a quality specification vector. This regression relationship is referred to a profile in the statistical process control literature. Scientific reports address profile monitoring leads to a more effective quality management in the case that the relationship function is adopted correctly. Profile approach helps an industrial process management to analyze the behavior of quality specifications by a curve. In this paper, the management of thermoforming process for a cover part of the fender of SAMAND automotive is investigated. The model proposed for phase-I of this research address the capability of monitoring the process for phase-II of statistical control.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoforming
  • Automotive Decoration
  • Profile
  • Phase One statistical control