بررسی وضعیت استفاده از سیستم‌های مدیریت اطلاعات در پروژه‌های ساختمانی کشور (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر زنجان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه مهندسی عمران، زنجان، ایران

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه مهندسی عمران، زنجان، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه مدیریت ،زنجان، ایران.

چکیده

امروزه به باور تمامی صاحب‌نظران مباحث مدیریت پروژه، تهیه، تحلیل و انتشار اطلاعات مناسب و بهنگام، یکی از عوامل اساسی در موفقیت پروژه و ابزاری مهم در جهت ارتقاء تأثیرات تصمیمات گرفته شده در سازمان پروژه بشمار می رود. متأسفانه علی‌رغم اهمیت فوق‌العاده صنعت ساختمان در کشور چه به جهت ارزش افزوده آن در اقتصاد، حجم بسیار زیاد نقدینگی و نیروی انسانی و ماشین‌آلات درگیر در آن و چه به لحاظ  اثرات اجتماعی آن، استفاده از رویکردها و ابزارهای نوین مدیریت پروژه چندان  جاری نمی باشد. در این مقاله تلاش شده است وضعیت استفاده از سیستم‌های مدیریت اطلاعات در پروژه‌های ساختمانی کشور (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر زنجان) مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور در ابتدا به توضیح ویژگی سیستم‌های اطلاعات مدیریت و وضعیت جاری صنعت ساختمان پرداخته و سپس با استفاده از روش مطالعه میدانی، نظرات دست‌اندرکاران صنعت ساختمان استان زنجان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش به اعتقاد و اعتراف جامعه آماری استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت می‌تواند باعث جلوگیری از بسیاری سوء استفاده‌ها و سوء تصمیم‌گیری‌ها در پروژه‌ها شده و باعث موفقیت در مدیریت هر چه بهتر پروژه‌ها شود.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Utilizing the Information Management Systems in Construction Projects (Case Study: Construction Projects in Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Seyed Amirhosein Beheshti 1
  • Ali Medghalchi 2
  • Arshad Farahmandian 3
1 Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Department of management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
1-      Osoli, S. & Nejabat, E. (2005). A Guide to Project Management Body of Knowledge. Tehran: Central of Project Management R&D.

2-      Behan، K. & Holmes D. (2009). Understanding Information Technology. Translated by: Azarakhsh, M. Tehran: Samt

3-      Rowley، J. E. (2001). The Basics of Information Systems. Translated by Kashani, Tehran:  Samt.

4-      Mack loid, R. (1998). Management Information Systems. Translated by Jamshidiyan, Isfahan. University of Isfahan.

5-      Momeni ، H. (1993). Management Information Systems. Tehran. Etihad

6-      Awad, E. M. (1988). Management Information System: Concept, structure, and applications. California: The Benjamin Cummings.

7-      Curtin et al. (1998). Information technology: the breaking wave. Boston: Irvin, McGraw-Hill

8-      Davi, G. B, & M.H Olson. (1985). Management Information system: Conceptual، foundations، structure، and development. 2nd Ed. New York: McGraw-Hill.

9-      Kraft, D. &. Bert R.B. (1991). Operations research for libraries and information agencies: techniques for the evaluation of management decision alternatives. San Diego: academic press.

10-  McLeod, Jr. R. (1994). Information System Concepts. New York: MacMillan.

11-  Mcleod, R. (1998). Management information systems. 7th Ed, New Jersey: prentice Hall.

12-  Murdick. R.G. & J.C. Munson. (1986). MIS Concepts & Design.2nd Ed. London: Prentice Hall.

13-  Senn, J. A. (1990). Information Systems in Management. 4th Ed, London: Wadsworth Publishing.