استراتژیهای تولید بدون کارخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده
عنوان مقاله [English]

Strategies for Factory less manufacturing