طراحی مدل ریاضی زنجیره عرضه یک سازمان تولیدی با فرآیند تولید چند مرحله ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع

2 عضو هیأت علمی واحد کرد کوی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرد کوی، ایران


عنوان مقاله [English]

Designing a Mathematical Model of a Manufacturing Supply Chain with a Multi-stage Production Process

نویسندگان [English]

  • Alireza Kafashbashi 1
  • Najme Roozbakhsh 2
1 M.A in Industrial Management
2 Member of Academic Staff, Kordkuy Branch, Islamic Azad University, Kordkuy, Iran