ارزیابی کارایی مؤلفه ای با ورودیها و خروجیهای مشترک کاربردی از تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران


عنوان مقاله [English]

Assessment of Component’s Efficiency with MCDEA

نویسندگان [English]

  • Seyed Esmail Najafi 1
  • Elham Shafaghi 1
  • Faigh Zaheri 2
1 Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran