طزاحی مدل بهینه ساسی پزتفولیو با استفاده اس بزنامه ریشی ریاضی فاسی (موردکاوی : شزکت سزمایه گذاری بانک ملی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

مسأله بهینه سازی، همواره مد نظر بشر بوده است و او را بر آن داشته است که با توجه به محدودیت منابع در دسترس، به دنبال راهی باشد که بیشترین مزیت را برای او ایجاد کند و او را در تصمیمات پیش رو یاری نماید. در این تحقیق مسأله بهینه سازی پرتفوی، با توجه به اهمیت آن در بورس به عنوان محور اصلی نظام مالی هر کشور و نقش آن در تخصیص بهینه منابع، از یک طرف، و برای سرمایه گذاران که خواهان بازده بیشتر و ریسک مورد انتظار کمتری هستند، از طرف دیگر، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس یک مدل در شرایط فازی به نحوی طراحی می شود که ضمن به حداقل رساندن ریسک، حداکثر بازده مورد انتظار را برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد، در این راه از روشهای تصمیم گیری چند هدفه (MODM)  کمک گرفته می شود. در این پژوهش پس از مدل سازی، به عنوان مورد کاوی، پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی مورد بررسی قرار می گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Fuzzy Mathematical Programming to Design Portfolio Optimization Model (Case Study: Melli Bank Investment Co.)

نویسندگان [English]

  • Farhad Vafaei 1
  • Sobhan Letafati 2
  • Omid Ardalan 3
1 Assistant Professor, University of Kurdistan
2 M.A in Business Administration
3 M.A in Executive Management
چکیده [English]

Optimization has always been considered as a major problem by the human being and it has made him go a way to get him the most benefit according to the available sources limitations. Also, it would help him through encountered decisions to benefit from the various sciences and technologies in this way. In this research, portfolio optimization problem, respecting its importance in securities market as the leading axis of country's financial system and its duty in allocating the optimal system and investors from one side and the demand for more return and less expected risk on the other side are investigated. Also, a model in fuzzy position was designed in the particular way which it brings on the least expected return for investors while minimizing the risk gets regarded. It also took the multi-objective decision-making methods. This paper, having done the modeling, aims at studying the portfolio of Melli bank Investment Corporation as a case study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Return
  • Risk
  • Portfolio
  • fuzzy logic