کیفیت (QFD) در ارزیابی کیفی پروژه های ساختمانی (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر شهرستان سنندج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

موضوع کیفیت پروژه های مسکن مهر که از سال 1386 در کشور ایران به صورت فراگیر به اجرا در آمده است، همواره مقوله‌ای چالش برانگیز برای متقاضیان و همچنین متولیان و سایر دست اندرکاران پروژه های مذکور بوده است. گرچه جهت ارزیابی کیفیت پروژه های ساختمانی، کمتر مطالعات اختصاصی انجام پذیرفته، ولی روش های مختلفی برای بررسی این گونه از پروژه ها می تواند مطرح گردد. در این راستا روش QFD به جهت تکیه بر ملاحظات مورد نظر مشتریان،
 می‌تواند یکی از مناسب ترین روش ها جهت ارزیابی کیفی این نوع از پروژه ها باشد. در این مقاله از دو رویکرد استراتژیک و عملیاتی QFD استفاده شده است. در رویکرد استراتژیک بیشتر به بعد کلان مفاهیم کیفیت پرداخته و گسترش کیفیت را درسطح مدیریتی فرآیند تولید و خدمات مورد توجه قرار میدهد. به این منظور طی دو مرحله به موضوع پرداخته شده است. در مرحله اول با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و توسعه عملکرد کیفیت (QFD) اطلاعات حاصله مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص می شود که بین 16 مؤلفه کیفیت ساختمان و سه عامل ذی مدخل در پروژه های ساختمانی مسکن مهر، یعنی طراح، مجری و سازمان مسکن چه رابطه ای وجود داشته و نقش هر کدام از این سه عامل در ارتقای کیفیت این پروژه ها چه میزان است. در مرحله بعد میزان تطابق پروژه های اجرا شده مسکن مهر با حالت ایده آل مشخص می گردد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که نقش سه عامل طراح، مجری و سازمان مسکن، در احداث مطلوب پروژه مسکن مهر تقریباً یکسان می باشد. همچنین شاخص کیفیت پروژه (QPI) اجرا شده مسکن مهر شهرستان سنندج حدود 53 درصد است. این مدل برای ارزیابی کیفیت کلیه پروژه های عمرانی قابل تعمیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using QFD to Assess the Construction Projects (Case Study: Mehr Mass Constriction Project in Kurdistan province)

نویسندگان [English]

  • Heirsh Soltanpanah 1
  • Said Hoseini 2
1 Assistant Professor in Industrial Engineering, Sanandaj Branch, Isalmic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Academic Member, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Mehr construction project is a mass construction project started since 2007 in Iran. The issue of quality increasing is a big challenge since the starting the project both for construction companies and buyers. Although no distinctive quality assessment studies have launched for these projects, there are some different assessments programs which can be applied to study the issue of quality for these mass construction.  QFD is one of the best methods for assessing the quality which can cover both buyers and engineer's needs. This paper has applied two QFD strategic and operational methods. The former deals with the mass construction aspect and covers quality development process in management level of production. To do so, two levels are brought into consideration. Using the AHP and QFD, the first level analyzes the obtained information which identifies 16 criteria of building quality and three involving factors in building process. The factors can be identified as design, operator, and Department of Housing and Urban development determining their role in increasing the quality, as well as their relationship to increase the quality level. The second stage is to detect the compatibility level of ideal quality with the constructed buildings. The results show that three abovementioned factors have the even and equal role in Mehr mass construction project. Also, the project quality index (QPI) estimation for Sanandaj Mehr Mass Construction Project is about 53%. This method can be recommended for almost all construction projects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • QFD
  • AHP
  • QPI
  • Mehr Mass Construction Project
  • Construction Projects