مدلی در جهت بیان منطق سیستم ERP و مطالعه موردی کاربرد آن در نت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عسلویه، کارشناس ارشد امور حقوقی و پیمان‌های پتروشیمی مروارید و مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل عسلویه

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی نت پتروشیمی مروارید، عسلویه، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی نت پتروشیمی مروارید، عسلویه، ایران

چکیده

 این مقاله در پی ایجاد ارتباط منطقی بین مفاهیم پایه ERP و ایجاد چارچوبی برای درک هرچه بهتر ERP و چگونگی اجرای آن می‌باشد و سعی شده است با نمایش صفحه‌ای از عملیات انجام شده واحد نت، در بسته نرم افزاری ERP توصیف بهتری از سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی با روش‌های غیرفنی که برای عموم قابل درک باشد، انجام پذیرد. ساختار اولیه سیستم ERP برگرفته از مدل کسب و کار  4P می‌باشد، زیرا  بیشتر مدیران مؤلفه‌های آن را می‌شناسند، بنابراین با آن به راحتی ارتباط برقرار می‌کنند. سیستم ERP به چهار مؤلفه اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از: نرم افزار، نقطه نظر مشتری، مدیریت تغییر و جریان فرآیندهای درونی سیستم. متدولوژی به عنوان یک مؤلفه جامع، این چهار مؤلفه را در جهت تامین یکپارچگی و اجرا در شیوه سازمان یافته، احاطه می‌کند. برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات جهت تداوم شرایط تولید به کمک نیروی انسانی و نگهداشتن تجهیزات در شرایط طبیعی، که از منابع اصلی سازمان محسوب می‌شوند، ازطریق این سیستم نرم افزاری بسیار ساده خواهد بود. بنابراین یافته های تحقیق با ایجاد مدل ادراکی و ویژگی عناصر متفاوت آن، ما را در درک بهتر پیچیدگی سیستم ERP و فرآیندهای انجام شده در آن یاری می‌رساند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model for Expressing Logic of ERP System and its Application in maintenance

نویسندگان [English]

  • Adnan Keshvari 1
  • Arash Mehdizadeh 2
  • Hamed Mirzapour 3
1 Morvarid Petrochemical Co. Olefin Assaluyeh, Iran
2 Morvarid Petrochemical Co. Olefin Assaluyeh, Iran
3 Morvarid Petrochemical Co. Olefin Assaluyeh, Iran
چکیده [English]

This article seeks to establish a logical connection between the basic concepts and create a framework for better understanding of ERP and its implementation. Also, the paper tries to be understandable and gives a better description of the Enterprise Resource Planning system with a non-technical method in ERP software packets by showing of a page of operation in maintenance unit. Since most of the managers know and deal with 4P business model and its components and they can communicate with it easily, the primary structure of the ERP system is derived from this model. ERP system is divided into four main components: 1. Software, 2. Customer points of view, 3. Change management, and 4. Internal processes of the system. The methodology is another component which is involved in abovementioned four components for providing integration/unity and implementation in the organized method. Maintenance planning is used for continuity of production with manpower to help to keep the equipment in normal conditions. As equipment is considered as the main sources of the organization, their maintenance would be important and this could be done easily by using this software system. Consequently, we can develop the better understanding of ERP complexity in system and processes which contribute to performance by creating conceptual model and features of different elements.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Modeling