مقایسه روشهای تصمیمگیری چندمعیاره فازی و غیرفازی در محاسبه ارزش وزنی فعالیتهای پروژه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج


عنوان مقاله [English]

Making Comparison between Fuzzy and Non-Fuzzy MCDM to Calculate Weight Factors of Project Activities

نویسنده [English]

  • Heresh Golpîra
Islamic Azad University, Sanandaj Branch