الزامات و موانع بودجه ریزی عملیاتی سازمان ها بر اساس «مدل سه عاملی شه» (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، آکادمی علوم تاجیکستان


عنوان مقاله [English]

Barriers to Operational Budgeting and Financial Mechanisms based on Sheh triple model (Case Study: Tehran Regional Electric Power Distribution Co.)

نویسندگان [English]

  • Faridon Abdsabour 1
  • Mostafa Ravand 2
1 PhD in Management, Allameh Tabatabai University
2 PhD Student in Management, Technological University of Tajikistan