مدل بکارگیری AHP فازی و کارت امتیازی متوازن جهت انتخاب سیستم مناسبERP (مطالعه موردی: شرکت به پخش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) ستون فقرات اطلاعاتی شرکت است که کل عملیات کسب و کار را ادغام و مکانیزه می‌کند. استقرار این سیستمها دشوار و پرهزینه می باشد و زمان و منابع فراوانی را از شرکت می گیرد. از طرف دیگر انتخاب سیستم  ERP مناسب که همه ی استراتژیهای کسب و کار و هدف سازمان را محقق کند امری حیاتی می باشد. این پژوهش رویکردی را برای انتخاب سیستم ERP مناسب به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و با توجه به رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت به پخش ارائه می کند. در ابتدا دورنما و استراتژی شرکت با توجه به کمک کارت امتیازی متوازن بررسی شده است. با توجه به دورنما و استراتژی و معیارهای کلیدی عملکرد می توانیم چارچوب پیشنهادی را آماده کنیم. سپس بسته های ERP که با نیازمندیهای سازمان مطابقت ندارد حذف شده و سه سیستم ERP باقیمانده جهت انتخاب بررسی می گردند. پس از این مرحله، باتوجه به معیارها و شاخصهای مربوط به انتخاب سیستم مناسب ERP که از ادبیات مرتبط با ERP استخراج شده اند، پرسشنامه ی مقایسه های زوجی طراحی شده و میان کارشناسان مربوطه در شرکت به پخش توزیع گردید و در نهایت بسته پیشنهادی اول دارای بالاترین وزن شده و به عنوان مناسب ترین سیستم ERP انتخاب گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی ابزار مفیدی جهت انتخاب سیستم ERP بوده و قابلیت استفاده در سایر بخشهای صنعتی و خدماتی را دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Fuzzy AHP and Balanced Scorecard (BSC) Model for Suitable ERP System Selection (Case Study: Behpakhsh Company)

نویسندگان [English]

  • Rooholah Sohrabi 1
  • Meisam Shaverdi 2
  • Vahab Bashiri 3
1 Academic member of Islamic Azad University, Mehran branch
2 M.S.c in industrial management, member of young researchers club, Islamic Azad University, Ilam branch
3 M.S.c in accounting, department of accounting, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

An enterprise resource planning system (ERP) is the information backbone of a company that integrates and automates all business operations. Implementation of these systems is expensive and difficult and takes many time and resources. Besides, selection of suitable ERP system to the realization of all strategies and goals is a vital issue. This paper presents an approach to select a suitable ERP system using fuzzy AHP with respect to BSC in Behpakhsh Company. Firstly, vision and strategy of the company with respect to BSC is surveyed. A request for proposal was prepared according to the company’s vision, strategies, and KPIs. Then, pair-wise questionnaires are designed and distributed among experts of Behpakhsh Company based on the criteria and indices related to ERP system selection extracted from ERP literature. Finally, covering the highest weight, package one selected as a most suitable ERP system. The results of this paper show that proposed approach is a useful tool to ERP selection and it can be used in other industries and service sectors. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise resource planning system (ERP)
  • Fuzzy AHP
  • Balanced scorecard (BSC)
  • strategic management