بررسی مقایسه‌ای رابطه بین ارزش خالص داراییها (NAV) با قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

دراین تحقیق سعی شده ضمن آشنایی با شرکتهای سرمایه گذاری به موضوعی مرتبط با شرکتهای سرمایه گذاری اشاره شود. از آنجا که قیمت سهام مهم ترین عامل موثر وبا اهمیت در تصمیمات سرمایه گذاری است وپیش بینی آن می تواند در تصمیمات سرمایه گذاری نقش با اهمیتی ایفا کند لذا در این تحقیق سعی شده ارتباط بین ارزش خالص داراییهای شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس با قیمت آنها مورد بررسی قرار گیرد. دراین تحقیق پژوهشگر روش مطالعه کتابخانه‌ای جهت بررسی ادبیات تحقیق وتدوین مباحث تئوریک پایان نامه شامل مطالعه کتب تخصصی،مقالات،مجلات ونشریات حرفه‌های تخصصی،روش میدانی جهت مطالعه اسناد ومدارک ومستندات بورس وارتباط با جامعه آماری جهت ارزیابی فرضیه استفاده کرده است. محقق با استفاده از جمع آوری اطلاعات از صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری در طول دوره سه ساله و آزمون فرضیات از طریق روشهای آماری به این نتیجه رسید، بین میانگین ارزش خالص داراییها با میانگین قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته‌ شده در بورس اوراق رابطه قوی و مستحکمی وجود دارد که این رابطه در در بحرانهای مالی وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of the Relationship between the Net Assets Value and the Share Price of Investing Companies Accepted in Tehran Stock Market

نویسنده [English]

  • Parviz Dindar Farkoushi
Academic member of Islamic Azad University, Shahre Ghods branch
چکیده [English]

This study aims at informing about investing companies where the share price is considered as the most important and influential factor in investment decision making and the price expectation would play an important role in this kind of investment. So, this research aims at determining the relationship between the net assets value of these companies and the value of their shares in the stock market. This paper is a library study in a review of the literature and theoretical principles of hypothesis including the study of books, articles, and journals. And, the field study is used to study the documents and the papers. Also, the statistical society for assessing the concept was studied. Accordingly, results show that there is a strong positive relationship between the average of net assets value and share prices in the financial statements of investing companies during three years period in the studied companies. However, this relationship could not be determined and noticed in the financial crises.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net assets value
  • investment
  • Securities
  • Stock crisis