طراحی مکانیسمی جهت هماهنگی زنجیره تأمین دو سطحی تحت تقاضای احتمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

3 عضو هیأت علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 کارشناس ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

این تحقیق تصمیمات هماهنگ را در یک زنجیره تأمین غیر متمرکز که شامل یک تأمین کننده و یک خرده فروشی که با تقاضای احتمالی برای محصولی دارای چرخه عمر کوتاه مواجه می باشد مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله تنظیماتی در نظر گرفته شده که در آن خرده فروش اطلاعات دقیقی از تقاضا دارد در حالی که تأمین کننده فاقد چنین اطلاعاتی است. یک چنین مسأله ای با اطلاعات تقاضای نامتقارن می تواند به عنوان توسعه ای از مسأله روزنامه فروش که هم تأمین کننده و هم خرده فروش دارای اطلاعات مشترکی از تقاضا هستند لحاظ شود. با ترکیب مباحث تخفیف بر اساس مقدار و سیاست برگشتی، مکانیسمی بر مبنای مدل پایه و غیر هماهنگ جهت هماهنگی زنجیره تأمین توسعه داده شده است. سپس مقادیر سفارش بهینه خرده فروش و سودهای زنجیره تأمین حاصله در هر مدل محاسبه شده و مورد مقایسه قرار می گیرند. نتایج تحلیلی و عددی نشان دادند که مدل هماهنگی، عملکرد بهتری نسبت به مدل پایه و غیر هماهنگ ارائه می دهند. همچنین نشان داده شد که توسط مکانیسم هماهنگی اتخاذ شده در این مقاله، سود خرده فروش، سود تأمین کننده و سود کل زنجیره افزایش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanism Design for Coordination of Two-Echelon Supply Chain under Stochastic Demand

نویسندگان [English]

  • Morteza Taherifard 1
  • Ibrahim Taimurie 2
  • Marzie Ebrahimi 3
  • Soghra Solimangoli 4
1 M.S in industrial engineering, university of science and technology
2 Assistant Professor of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
3 Academic Member of Sama Technical School, Islamic Azad University, Karaj Branch
4 M.A in Mathematics, Sharif University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research examines coordinated decisions in a decentralized supply chain, consisting of one supplier and one retailer, which face random demand of a single product with a short life cycle. This paper considers a setting where the retailer has accurate demand information while the supplier does not. Such a problem with asymmetric demand information can be viewed as an extension of the newsboy problem in which both the supplier and the retailer possess the same demand information. Combining the mechanism of quantity discount and return policy will enable us to develop one coordinated model in contrast with the basic and uncoordinated model. Then, optimal order quantities of retailer and profits of the supply chain are calculated and compared in each model. Analytical and numerical results show that performance of the coordinated model is better than the basic and uncoordinated model. This article also shows that coordinated mechanism increases profits of the retailer, supplier, and total supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coordination
  • Quantity discount
  • Return policy
  • Supply Chain