ارزیابی و اولویت‎بندی شکاف فرآیندهای فن‌آوری اطلاعات شرکت سازه‌گستر سایپا بر مبنای چارچوب کبیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

چارچوب اهداف کنترلی برای فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری مرتبط (کبیت) به یکی از مهم‌ترین رهنمودهای حاکمیت فن‌آوری اطلاعات تبدیل شده است که ابزار مفیدی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد تا سیستم‌های حاکمیت فن‌آوری اطلاعات خود را ارزیابی کنند. با توجه به اینکه چارچوب کبیت یک چارچوب عمومی ‌برای همه سازمان‌ها است، به منظور استفاده بهینه از این چارچوب باید با توجه به نیازهای سازمان، نسبت به استفاده از جنبه‌های مختلف آن اولویت‎بندی صورت گیرد. به منظور بررسی مدیریت صحیح فن‌آوری اطلاعات در شرکت سازه‌گستر سایپا از چارچوب کبیت استفاده شد. هدف از اجرای این پژوهش در شرکت، شناخت وضعیت فرآیندهای فن‌آوری اطلاعات از طریق ارزیابی و آگاهی از شکاف آنها نسبت به سطح بهینه، مبتنی بر چارچوب کبیت است. پرسش‌های مطرح شده در پژوهش 1- میزان سطح بلوغ فرآیندها و حوزه‌های کبیت در شرکت، 2- میزان شکاف آنها نسبت به سطح بهینه، 3- وزن حوزه‌ها و فرآیندها بر مبنای استراتژی‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و 4- اولویت‌بندی شکاف فرآیندها هستند. با استفاده از نظر خبرگان شرکت در حوزه فن‌آوری اطلاعات و به کارگیری روش‌های تصمیم‎گیری چند معیاره، گام‌های اجرایی مطابق با مدل طراحی شده انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که شرکت در حوزه‌های اکتساب و پیاده‌سازی و سپس تحویل و پشتیبانی نسبت به دو حوزه دیگر قوی‌تر و سطح بلوغ کلی نیز برابر با 66/1 است. نتایج شکاف فرآیندها و اولویت‌بندی آنها در حوزه‌ها نیز نشان داد که شرکت در فرآیندهای مدیریت کیفیت، توانمند‌سازی عملیات و کاربرد، مدیریت مشکلات و تأمین حاکمیت فن‌آوری دارای بیشترین شکاف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Prioritization of Sazehgostar Saipa's Information Technology Processes' Gaps Based on COBIT Framework

نویسندگان [English]

  • Hessam Zandhessami 1
  • Mohammad Hasan Kargar 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University (QIAU), Qazvin, Iran
2 M.A in EMBA, Islamic Azad University, Gazvin Branch
چکیده [English]

Control Objectives for information and related technology (COBIT) has become one of the most important guidelines for ITG, which provides organizations with a useful tool to start evaluating their own ITG systems. Since COBIT is a generic framework for any organization, it is crucial to prioritize the domains and processes of the framework based on the organization requirements.The COBIT framework was used to verify if IT processes are correctly managed in Sazehgostar Saipa Co. This research aims at identifying the situation of IT processes through evaluation of processes gap into an optimum level based on COBIT Framework. Research questions were as follows: 1.what is the levels of COBIT processes maturity and domains maturity? 2. The processes gap into the optimum level. 3. The weights of COBIT processes and domains based on IT strategies. 4. The prioritization of processes gap. The research steps were done based on research model using IT experts’ view and MCDM methods. The results of the research show that the corporation is powerful in “Acquire and Implement” and “Delivery and Support” domains more than other domains and the overall maturity level is 1.66. Besides, the results of gaps and prioritization of them in domains show that the most gaps are in “Manage Quality”, “Enable Operation and Use”, “Manage Problems” and “Provide IT Governance” Processes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology Governance
  • Information Technology
  • COBIT framework
  • Process
  • Process Management
  • MCDM