تعیین میزان ناب بودن با استفاده از روش های تحلیل ابعادی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی (مورد کاوی: شرکت مونتاژ شومینه رز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار مهندسی صنایع دانشگاه قم

چکیده

امروزه تعیین میزان ناب بودن سازمان های مختلف، از عوامل کلیدی جهت حرکت به سمت استقرار یک سیستم بدون اتلاف و نیز بیشینه کردن بهره وری در کل زنجیره تامین می باشد. تولید ناب به عنوان یک فلسفه مدیریتی تمرکز بر حذف اتلاف در کل زنجیره ارزش یک محصول دارد. بنابراین شناخت وضع موجود کمکی شایان در شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه زنجیره تامین می کند. این مقاله با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ابعادی بهبود یافته و تبدیل آن به فرم استاندارد، عوامل اصلی و موثر تولید ناب در شرکت مونتاژ شومینه رز را مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است، برای این منظور 6 عامل اصلی و 35 عامل فرعی شناسایی و تجزیه و تحلیل شده است. همچنین با توجه به معیارهای مشخص، از تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه استفاده شده است. به این ترتیب که مدل تحقیق در تعیین وزن کلام کارشناسان از روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی و نیز جهت بهینه کردن روش تصمیم گیری و دوری از ابهام از متغیرهای زبانی که به وسیله اعداد مثلثی پارامتر شده اند بهره برده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که میزان سازگاری شرکت مونتاژ شومینه رز با معیارها و ویژگی های تولید ناب به اندازه 52% می باشد. همچنین نتایج حاصل شده، فاصله هر یک از عوامل اصلی را از تولید ناب نشان می دهد. این روش برای کلیه سازمان های تولیدی با ماهیت مونتاژ قابل تعمیم است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Leanness Using Dimensional Analysis, AHP, and Fuzzy TOPSIS Methods (Case study: Rose Fireplace Co.)

نویسندگان [English]

  • Navid Hooshiar 1
  • Morteza Sadegh Amalnik 2
1 M.A Student in Industrial Engineering, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Qom State University, Qom, Iran
چکیده [English]

Determining the leanness of different organizations is one of the key factors of progress into establishing a system without wastes and maximizing productivity in whole supply chain management. Lean manufacturing as a management philosophy concentrates on eradicating wastes in the whole value chain of a product. Using the improved dimensional analysis and its conversion to the standard form, this paper aims at identifying and analyzing 6 main factors and 35 sub-factors. Also, we used multi-criteria decision-making techniques according to the direct role of experts and differentiation of their votes to the specified alternatives. Analytic hierarchical process and Fuzzy-Topsis were used to define the linguistic weights of experts in our model. Additionally, linguistic values were parameterized by triangular fuzzy numbers to optimizing the decision making methods and avoid vagueness. The results show that the degree of adaptability of Rose Fire Place Company with lean manufacturing factors and characteristics is 0.52. Also, the results indicate the distance of various parts of the production management with respect to lean manufacturing. Finally, this approach is recommended for being used in every assembly industries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean manufacturing
  • analytic hierarchy process
  • Dimensional Analysis
  • Multi criteria decision making
  • Fuzzy-Topsis