نقش فنآوری اطلاعات در طراحی و پیاده سازی مدیریت دانش در مخابرات با تکنیک AHP فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

4 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فنآوری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فناوری اطلاعات، مدیریت دانش را قادر می­سازد برای بهبود سیستم­ها، اندیشه مدیریت را با محاسبات گوناگون و برنامه­های رایانه­ای ادغام نماید. از آنجا که در بسیاری از سازمان­ها از جمله مخابرات این کار به صورت نظام­مند نمی باشد, این مقاله با ارائه بینشی نظام­مند با کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی (AHP­ فازی)، نقش فناوری اطلاعات را در پیاده­سازی و طراحی سیستم­های مدیریت دانش در مخابرات مورد بررسی قرار می­دهد. از آنجا که در این بررسی شاخص­های متعدد و چندگانه­ای وجود دارند، به رویکردی از تصمیم­گیری نیاز است که مسائل پیچیده را ارزیابی نماید. روش AHP­فازی این توانایی را دارد تا ابهام و عدم اطمینان در داده­ها را برطرف کند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که فنآوری­های ارتباطات و مشارکت، محرک­های مهمی در نحوه طراحی و ساخت سیستم­های مدیریت دانش می­باشند. لذا اینترانت­های همکار و تعامل افراد خبره با کاربران دانشی، شاخص­های محوری هستند که بر نقش فناوری اطلاعات جهت طراحی و ساخت سیستم­های مدیریت دانش تأثیر می­گذارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information Technology in Designing and Implementing Knowledge Management in Telecommunication based on Fuzzy AHP Technique

نویسندگان [English]

  • Davod Khosroanjom 1
  • Shaban Elahi 2
  • Rasoul Chawshini 3
  • Ali Shayan 4
1 Corresponding Author, Master of Information Technology Management/ Islamic Azad University (IAU), Piranshahr Branch, Piranshahr, Iran
2 Associated Professor, Tarbiat Modares University, Iran
3 M.A Student in M.B.A, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
4 PhD Student in I.T Policy, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Information technology enables knowledge management to integrate management's thoughts to computer applications and various computations in order to improve systems. Whereas in most organizations – especially telecommunication – this process is not systematic. This paper is using fuzzy analytic hierarchy process to study information technology roles in designing and implementing knowledge management in telecommunication organization in systematic insight. Since various and multiple dimensions involved in the research, a decision-making approach is required to evaluate complicated issues. Fuzzy analytic hierarchical process method enables eliminating and handling the data uncertainty and ambiguity. The research results show that communicating and participating technologies are important motives in designing and implementing knowledge management systems. Hence, collaborative intranets and the interactions between experts and knowledge workers are core indicators which affect information technology role in designing and implementing knowledge management systems.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Designing and implementing knowledge
  • Fuzzy AHP technique
  • Telecommunication