تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر به منظور بهینه سازی پروژه های عمرانی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت پروژه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

2 عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

چکیده

امروزه مجریان و طراحان پروژه های عمرانی به دلیل طراحی نامناسب، پیچیدگی های فن آوری، تنوع تخصصهای مورد نیاز، حجم عظیم فعالیتها و نیز تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر، با مشکلات زیادی در مسیر دستیابی به اهداف خود روبرو هستند. از این رو این پروژه ها در چهارچوب زمان و هزینه تعیین شده به انجام نمی رسند. مهندسی ارزش یکی از راهکارهایی است که با استفاده از برنامه سیستماتیک و با تکیه بر خلاقیت گروهی، ضمن بازنگری پروژه، فرصتهای صرفه جویی را شناسایی و در اختیار کارفرما قرار می دهد. متاسفانه در بعضی از موارد این تکنیک با نیازها، خصوصیات و محدودیتهای پروژه های عمرانی هماهنگ نبوده و قادر به برطرف نمودن مشکلات آنها نمی باشد. این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم و تکنیکهای مدیریت کیفیت فراگیر، مدلی جدید ارائه نماید که علاوه بر بهبود مهندسی ارزش، بتواند تآثیر آن را در برطرف نمودن مشکلات پروژه های عمرانی افزایش دهد. مدیریت مستمر ارزش نام مدل جدید ارائه شده در این پژوهش می باشد که بر پایه تکنیک مهندسی ارزش سعی نموده است نقاط ضعف و نارسایی های مدل های قبلی را در طرح های عمرانی کشور با روشهای مدیریت کیفیت فراگیر رفع نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration of Value Engineering and Total Quality Management for Construction

نویسندگان [English]

  • Ali Medghalchi 1
  • Arshad Farahmandian 2
1 M.A in Project Management, Islamic Azad University, Zanjan Branch
2 M.A in Industrial Management, Academic Member of Islamic Azad University, Zanjan Branch
چکیده [English]

Nowadays, Iranian designers, contractors, and government agents encounter with a lot of problems in their construction projects. The main reasons of the occurring problems can be incorrect designing, the perplexity of technology, variety of expertise needed, plenty of activities and number of stakeholders engaged. For these reasons, the project is not usually completed in due time and in the amount of the predicted cost scope. Value engineering (VE) is a problem-solving method (PSM) based on the systematic job plan and creativity. VE aims at reviewing the project and identifying the opportunity of saving project cost and time. Regretfully, in the same cases, VE is not adjusted with needs, specifications, and limits of project construction and that cannot remove the problems. This paper can use concepts and techniques of total quality management (TQM) for developed VE structure and increase its effect on the construction project. To create a new model, first, VE, TQM, and problem of construction project were reviewed. Next, using other accomplished researchers in this field of study, development potentials of VE was identified. Finally, a new model was issued based on the studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Engineering
  • Total Quality Management
  • construction project
  • Integration model