بررسی و طبقه بندی دلایل و زمینه های انفعال نظام حقوق مالکیت صنعتی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار گروه صنایع، واحد سنندج، دانشگاهآزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 کارشناس ارشد برق-کنترل


عنوان مقاله [English]

Survey and Classification of the Reasons for Iran's Industrial Property Right Reaction

نویسندگان [English]

  • Saeid Jafari Khanshir 1
  • Reza AzarAfza 2
  • Amir Radfar 3
1 Department of Economic and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran,Iran.
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
3 M.A., Electronic Engineering