مدل سازی مسأله طراحی سیستم تولید سلولی با برنامه ریزی چند هدفه فازی تعمیم یافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه ازاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران


عنوان مقاله [English]

Modeling a Manufacturing Cell Design Problem with Extended Fuzzy Multi-Objective Programming

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yavari 1
  • Jamal Arkat 2
  • Yasere Emamian 1
1 M.S. in Industrial Engineering, Islamic Azad university, Najaf Abad Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor in Industrial Engineering, Kurdistan University, Sanandaj. Iran