ارائه مدلی برای شناسایی اثرات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP ) در نظام مدیریت کیفیت سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه صنایع، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران


عنوان مقاله [English]

Providing a Model to Identify the Effects of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems in Quality Management Systems

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Lotfi
  • Saeed Rouhani
  • Mehrdad Nouri Koupaei
Dept. of Industrial Engineering, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran