بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در سازمان های خدمات دهی عمومی استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار واحد اسلامشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 مربی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 مربی، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Organizational Culture and Operation Of Human Forces in Service Public Organizations in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Dehghan Niestanaki 1
  • Abdolhosein Rasoulinezhad 2
  • Habib Azizi 3
1 Assistant Professor, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 Lecturer, Tehran Shargh Branch, Islamic Azad University, Teharn, Iran
3 Lecturer, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran