حل مسئله زمانبدی پروژه با محدودیت منابع چند حالته ( MRCPSP) با الگوریتم زنبورهای عسل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهران

3 استادیار گوره صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران


عنوان مقاله [English]

Solving Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problems via Bee Colony Algorithm

نویسندگان [English]

  • Amir Sadeghi 1
  • Aezamdokht Safi Samgh Abadi 2
  • Farnax Barzinjpour 3
1 Faculty of management and accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Payam e Noor University of Tehran
3 Assistant Professor, Elm o Sanat University