بررسی تأثیر شرایط کاری، روابط شغلی و نگرش نسبت به ایمنی برروی حوادث و رفتارهای غیر ایمن شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اراک


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Effects of Working Conditions, Job Relations and Attitude Towards Safety on Job Accidents and Unsafe Work Behaviors

نویسندگان [English]

  • Iraj Nori 1
  • Hadi Meftahi 2
  • Saeid Jamshidi 3
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Arak Branch
2 M.A.Industrial Management
3 M.A.Industrial engineering -, Islamic Azad University Arak Branch