تحلیل ریسک پیاده سازی پروژه ERP با استفاده از منطق فازی(مطالعه موردی: شرکت فعال در صنعت خودرو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان


عنوان مقاله [English]

Analysis of ERP Project Implementation Risk via Fuzzy Logic (Case study: A Company Engaged in Car Industry)

نویسندگان [English]

  • Ali Abolhosseini 1
  • Ali Mollahosseini 2
1 MA in MBA
2 Associated Professor, Shahid Bahonar Kerman University