پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه های عصبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شاهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه نفت تهران


عنوان مقاله [English]

Forecasting Stock Prices via Combined Neural Networks

نویسندگان [English]

  • Hojat Mirzazadeh 1
  • Mohamad Tavakoli Mohamadi 2
1 Department of human science, Shahed University, Tehran
2 Faculty of iol, Tehran