طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی گروهی جهت رتبه بندی سهام در بورس اوراق بهادار تهران


عنوان مقاله [English]

Designing Fuzzy Multi-Attribute Group Decision Making Model for Ranking Stock in Tehran Exchange Market