تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی


عنوان مقاله [English]

The Effects of Brand Loyalty on Bank's Brand Equity from the Perspective of Electronic Card Holders