طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه کارآفرین)


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Customer Loyalty Model in Insurance Industry