مدل سازی مسأله چیدمان تسهیلات در شرایط تعاملی با استفاده از نظریه بازی ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Modeling Facility Layout Problem in Interactive Situation based on Game Theory