رشد شرکت و تأثیر آن بر رفتار گزارشگری محافظه کارانه مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Firm Growth and its Impact on Conservative Reporting Behavior of Managers