بررسی کارایی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Survey the efficiency of the Kurdistan province Municipalities by DEA method