مطالعه امکان سنجی استقرار نظام TPM در شرکت پتروشیمی خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The feasibility study of TPM system implementation in Khouzestan Petrochemical Co.