بررسی میزان انطباق سازمانهای تولیدی با اصول تفکر ناب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The study of adoption rate of production organization with lean thinking principles